LITE-laskutuspalvelu

OPISKELIJAT – SIVUTOIMISET YRITTÄJÄT – TYÖTTÖMÄT – ELÄKELÄISET – LISÄANSIOITA HANKKIVAT PALKANSAAJAT – KESÄ- JA SESONKITYÖNTEKIJÄT
 LITE-palvelussa laskutat ilman omaa yritystä ja ilman ALV:a 10 000 euroon saakka.

Jos laskutuksesi ei ylitä 10 000 euroa vuodessa et ole verohallinnon ohjeen mukaisesti myyjänä verovelvollinen, eli sinun ei tarvitse lisätä laskuihisi arvonlisäveroa (ALV). Tämä koskee yritysten lisäksi myös yksityishenkilöitä ja ammatinharjoittajia.

4ezen LITE-palvelussa laskutat ilman ALV:a, koska et laskuta 4eze-laskutuspalvelun (4works Oy) y-tunnuksen alla, vaan yksityishenkilönä tai ammatinharjoittajana. Se, että myyjä lähettää laskun asiakkaalleen laskutuspalvelun kautta ei muuta laskuttajan statusta ja on hyväksytty verohallinnon puolelta.

LITE-palvelusta lähtevissä laskuissa on laskutuspalvelun yhteystietojen lisäksi merkintä ”Lasku ei sisällä arvonlisäveroa, koska laskuttaja ei ole arvonlisäverovelvollinen vähäisen liiketoiminnan vuoksi”.

Suora lainaus vero.fi -sivustolta:

Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 10 000 euroa

Vähäinen liiketoiminta

Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen liiketoiminnan raja määräytyy tilikauden liikevaihdon perusteella. Verovelvollisen, jonka verokausi on neljänneskalenterivuosi tai kalenterivuosi, tilikautena pidetään arvonlisäverolain (AVL 216 §) mukaan kalenterivuotta. Myyjä ei ole verovelvollinen, jos arvonlisäverolaissa tarkoitettu tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa.

Jos myyjän tilikausi on lyhempi tai pitempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihtona pidetään määrää, joka saadaan, kun myyjän tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi luetaan täydet kalenterikuukaudet.

Vähäisen liiketoiminnan harjoittajan on etukäteen itse arvioitava, ylittääkö hänen tilikauden myyntinsä 10 000 euron rajan vai ei. Jos hän arvioi rajan ylittyvän, hänen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi antamalla Verohallinnolle joko perustamis- tai muutosilmoitus (Y-lomake). Ilmoituksia on saatavana Internet-osoitteesta www.ytj.fi sekä Verohallinnon toimipisteistä.

Verovelvollisen on annettava verokausittain veroilmoitus, jolla ilmoitetaan Verohallinnolle tiedot oma-aloitteisista veroista. Arvonlisäveron tiedoissa ilmoitettujen verojen määrät lasketaan yhteen ja tästä summasta vähennetään palautukseen oikeuttavien verojen osuus. Erotus maksetaan Verohallinnon tilille asiakaskohtaista oma-aloitteisten verojen viitenumeroa käyttäen.

Myyjän harjoittaman toiminnan yritysmuodolla ei ole merkitystä, joten vähäisen toiminnan rajaa sovelletaan luonnollisten henkilöiden lisäksi muun muassa yhtymiin ja yhtiöihin. Rajaa ei kuitenkaan sovelleta kuntiin, kuntayhtymiin, Ahvenanmaan maakuntaan eikä sellaisiin ulkomaalaisiin, joilla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa.

Esimerkissä on käytetty 9900 euron laskutus / vuosi. Ennakonpidätys jätetty huomiotta vertailun helpottamiseksi.
SAVA-maksu (sairausvakuutusmaksu) on perittävä palkasta kun kokonaislaskutus ylittää YEL-velvollisuusrajan.
4eze LITE-palvelussa ei peritä SAVA-maksua koska palkka maksetaan työkorvauksena*.

LITE-PALVELUMAKSU

2,4 – 3,6 %

+ alv 24 %

4ezen palvelumaksu peritään vasta palkanmaksun yhteydessä laksun arvonlisäverottomasta (ALV 0%) summasta. LITE-palvelussa palkastasi ei peritä muuta kuin 4ezen palvelumaksu ja ilmoittamasi ennakonpidätys.

HOIDAMME PUOLESTASI PAPERITYÖT
JA ILMOITUKSET VEROTTAJALLE,
JOTTA SINÄ VOIT KESKITTYÄ TYÖHÖSI.

Mitä enemmän laskutat sitä halvemmaksi palvelun
käyttö tulee.

Laskutuskertymä kasvaa koko ajan eikä nollaannu
missään vaiheessa.

PALVELUMAKSUUN SISÄLTYY:
  • Laskujen lähetys
  • Automaattinen muistutus
  • Ennakonpidätyksen tilitys verottajalle
  • Kuukausi-ilmoitukset verottajalle
  • Ilmoitukset Tulorekisteriin
  • Palkanmaksu sinulle
  • Vastuuvakuutus

LITE-PALVELUN HYÖDYT:
  • Laskuttaessasi ilman ALV:a voit laskuttaa työsi halvemmalla
  • Palkastasi ei tarvitse periä mitään työnantajamaksuja (sotu, ym.), koska laskutat yksityishenkilönä alle 10 000 euroa vuodesssa.
  • Voit itse päättää työsi ja myymiesi tuotteiden hinnat.
© 4works Oy 2019
All Rights Reserved.