BLOGI

Tulorekisteri

Verohallinnon sivulta lainattua

Työnantajat ilmoittavat työntekijän ansiotulot tulorekisteriin

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Muita suorituksen maksajia ovat esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt.

Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten. Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiöille annetaan vuodelta 2018.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Ketkä käyttävät tulorekisterin tietoja?

Tulorekisterin tietoja käyttävät ne, joilla on siihen lain perusteella oikeus. Tietoja saa käyttää vain siinä laajuudessa, kuin laki määrittelee.

Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien:

Verohallinto
Kela
Työttömyysvakuutusrahasto (TVR)
Työeläkelaitokset
ETK

4ezen uusin palvelu käynnistyy tänään

Nyt voisimme kehua olevamme “Täyden palvelun talo”. Saimme valmiiksi uusimman palvelumme, BASIC-laskutuspalvelun.

Uudessa BASIC-palvelussa laskutat ilman omaa yritystä

4ezen uusin tulokas on suunnattu niille, jotka laskuttavat ilman omaa yritystä yli 10 000 euroa vuodessa. BASIC-palvelussa laskutetaan arvonlisäverolla, eli laskuihin lisätään oman toimialan mukainen arvonlisävero (ALV 0 – 24%).

Myös uuden BASIC-palvelun käyttö on edullista

Basic-palvelumaksu on vain 3,0 – 4,5% sisältäen ALV 24%.

Laskutuksen voi aloittaa LITE-palvelussa ja jatkaa BASIC-palvelussa

Kyllä. Vaikka tiedät, että laskutuksesi ylittää 10 000 euroa vuodessa voit halutessasi aloittaa laskutuksen LITE-palvelussa ja laskuttaa ilman ALV:a 10 000 euroon saakka ja kun laskutuksesi ylittää kuluvan vuoden aikana 10 000 euron rajan voit jatkaa laskutusta BASIC-palvelussa, jossa laskuihisi lisätään toimialasi mukainen ALV.

Tervetuloa tutustumaan uuteen palveluun!

-Raija

Laskutuspalvelujen palvelumaksuihin arvonlisävero 24%

Verohallinnon päätöksen mukaisesti kaikkien laskutuspalvelujen palvelumaksut, sotu-maksut ja tapaturmavakuutusmaksut ovat 1.1.2018 alkaen arvonlisäverollisia (ALV 24%). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi palvelumaksu, joka oli ennen 5% on nyt 6,2%.

4eze EI korota palvelumaksujaan

Näin Ystävänpäivän kunniaksi kerromme myös hyvät uutiset. 4eze-laskutuspalvelu EI silti korota palvelumaksujensa hintaa vaan sisällyttää pakollisen arvonlisäveron nykyisiin hintoihinsa.

4ezen palvelumaksut

LITE-laskutuspalvelu. Alle 10 000 euroa vuodessa laskuttaville yksityishenkilöille ja kevytyrittäjille suunnatun LITE-laskutuspalvelun palvelumaksu säilyy ennallaan 3,0 – 4,5% ja sisältää nyt ALV 24%.

PLUS-laskutuspalvelu. Yli 10 000 euroa vuodessa laskuttaville ja omalla y-tunnuksella toimiville kevytyrittäjille/yrittäjille suunnatun PLUS-laskutuspalvelun palvelumaksu säilyy myös ennallaan, mutta ilmoitamme sen jatkossa näin 2,8 – 3,9% + ALV 24%, sillä PLUS-palvelussa 4eze:n palvelumaksun ALV:n osuus vähennetään suoraan yrittäjän omassa ALV-tilityksessä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrittäjän verottajalle tilitettävä ALV:n osuus pienenee ja yrittäjän bruttopalkka vastaavasti suurenee.

4eze PLUS-palvelussa yrittäjän arvonlisäverottomasta laskusta peritään siis todellisuudessa vain 2,8 – 3,9%:n palvelumaksu.

Oikein Hyvää Ystävänpäivää kaikille!

-Raija

 

Työttömillä mahdollisuus kokeilla yritystoimintaa

Uuden lain myötä työttömät saavat mahdollisuuden kokeilla 4 kuukauden ajan yritystoimintaa ilman työttömyysetuuden menetystä.

Yritystoiminta on aloitettava työttömänä ollessa ja kun 4 kuukautta on kulunut tekee TE-keskus arvioinnin siitä onko työttömän yritystoiminta sivu- vai päätoimista.
Jos yritystoimintasi katsotaan olevan päätoimista päättyy myös työttömyysetuutesi. Päätoimisuus tuskin tulee todentumaan kovinkaan monen kohdalla vielä 4 kuukauden jälkeen. Kaikki yritystoimintaa kokeilleet tietävät, että 4 kuukautta on kovin lyhyt aika saada yritys tuottamaan päätoimista tuloa.

Hyvä uutinen on se, että jos työttömän yritystoiminta katsotaan 4 kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, mikä tulee todennäköisesti koskemaan suurinta osaa, voi edelleen saada työttömyysetuutta.

4ezen LITE- ja PLUS-palvelupaketit ovat kuin luotuja myös työttömille yrittäjille.

-Raija

 

Poistimme minimipalkkion

Palkanmaksun yhteydessä perittävä minimipalkkio 20 euroa on poistettu, koska palkanmaksumme on nyt täysin automatisoitu.

-Mauri

Miksi 4eze ei peri kevytyrittäjän palkasta muuta kuin 4ezen palvelumaksun ja ennakonpidätyksen?

Työnantajamaksut

4eze kevytyrittäjäpalvelu ei ole palvelun käyttäjän työnantaja tai tämän tekemän työn jälleenmyyjä, joten palvelun käyttäjän (kevytyrittäjän) palkasta ei tarvitse periä mitään työnantajamaksuja, ei edes sairausvakuutusmaksua, koska se sisältyy jo ennakonpidätykseen.

Tapaturmavakuutus

Jokaisella toimialalla on oma tapaturmariskinsä ja kaikille sopivaksi räätälöidyn tapaturmavakuutuksen periminen palkasta olisi erittäin epäoikeudenmukaista niitä kohtaan, joilla tapaturmariski on matala.

Miksi 4eze ei peri tapaturmavakuutusta kevytyrittäjältä?

Olemme vakuuttuneita siitä, että kevytyrittäjä itse tietää parhaiten omaan työhönsä liittyvän tapaturmariskin ja ottaa tarvittaessa juuri itselle sopivaksi räätälöidyn tapaturmavakuutuksen ja maksaa sen vakuutusyhtiölle normaalin vakuutuksen tavoin.

Useimmilla tapaturmavakuutus sisältyy tai sen voi sisällyttää kotivakuutukseen.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on työnantajavelvoite, jota ei peritä palkasta.

-Mauri

Miksi 4ezen palvelussa voi laskuttaa myös ilman ALV:a?

Kun laskutuksesi jää alle 10 000 euroa vuodessa laskuihin ei tarvitse lisätä ALV:a.

Verottajan ohjeiden mukaisesti alle 10 000 euroa vuodessa laskuttavan yksityishenkilön tai yrittäjän liiketoiminta katsotaan vähäiseksi eikä laskuihin silloin tarvitse lisätä ALV:a.

Miten ALV:ton laskuttaminen on mahdollista 4eze-palvelussa?

Koska laskutus ei tapahdu 4ezen y-tunnuksen kautta. Toisin sanoen 4eze ei toimi palvelun käyttäjän työnantajana tai työn ja palveluiden jälleenmyyjänä vaan puhtaasti kevytyrittäjäpalveluna, joka hoitaa laskutuksen, palkanmaksun, ennakonpidätyksen ja ilmoitukset verottajalle palvelun käyttäjän puolesta.

Verottajan näkemyksen mukaan 4eze toimii selkeästi palveluna, ilman epäselvyyttä palvelun tuottajan roolista.

4eze-palvelun käyttäjänä voit, laskutuksesi jäädessä alle 10 000 euroa vuodessa, laskuttaa asiakkaitasi joko halvemmalla hinnalla tai pitää myös “ALV:n osuuden” itselläsi.

-Raija

Keitä oikein olemme?

Olemme kolme yrittäjää, joilla on kaikilla pitkä kokemus yrittäjänä toimimisesta, useilta eri aloilta. Knowhouta riittää vaikka muille jakaa.

Olemme toimineet yritysneuvojina, yrittäjinä sekä ammatti- ja yrittäjäjärjestöjen luottamustehtävissä.

Raija Wirkkala Blomster, joka on yrityksen toimitusjohtaja on toiminut myynti- ja markkinointialan yrittäjänä ja tuntee hyvin myös taloushallinnon ja henkilöstöasiat.

Mauri Koskenniemi, joka vastaa yhtiön talous- ja henkilöstöasioista on toiminut pitkään yrittäjänä mm. henkilöstöpalvelu- ja ravintola-alalla sekä lisäksi luottamustehtävissä SLSY ammattiliiton puheenjohtajana.

Micael Blomster, jonka vastuulla on Pohjoismaiden markkinat on toiminut mm. Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenenä sekä Suomen Yrittäjien Ruotsin valiokunnan puheenjohtajana ja toimii nyt yritysneuvojana ympäri Suomen.

– Raija, Mauri ja Micael

4ezen tarina

 

Ajatus 4eze:stä syntyi meidän kolmen yrittäjän pohtiessa, miksi markkinoilla ei ole kevytyrittäjäpalvelua, jota voisi käyttää sekä yksityishenkilöt että toiminimen rekisteröineet pienyrittäjät. Olimme varmoja, että sellaiselle olisi kysyntää ja päätimme kehitää palvelun, joka palvelisi kaikkia, olisi mahdollisimman helppo, lähes automaattinen ja käyttäjälle aina edullinen.

Otimme palvelun kehittämisessä lähtökohdaksi tulevien asiakkaidemme todelliset tarpeet ja edunmukaisuuden. Palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen meni kaikkiaan 9 kk, mutta huolellinen työ vaatii aikansa.

Pidimme myös tarkasti huolen siitä, että palvelun kaikki osa-alueet olisivat varmasti lain ja säädösten mukaisia, alalla vallitsi epämääräinen harmaan alueen vyöhyke, johon emme halunneet sekaantua.

Päätimme että palvelumme tulee olemaan puhtaasti palvelu, ilman epäselvyyksiä palvelun tuottajan roolista.

– Raija, Mauri ja Micael

© 4works Oy 2019
All Rights Reserved.